Rozalia - e-shop textilu, oblečení a oděvů

Pozice na webu: Domů / Bonusový program

Nabídka


Seznam výrobců

Měna

Partneři

Všichni partneři

S námi nakupujete a zároveň vyděláváte peníze

  • * z každého nákupu získáte kredity
  • * zapojíte-li své známé, získáte kredity i z jejich nákupů
  • * peníze si můžete nechat vyplatit kdykoliv
  • * vše bez poplatků
Vše o bonusovém systému

Bonus z nákupu pro všechny

Podnikejte s námi

Prostřednictvím portálu Rozalia Vám naše společnost nabízí možnost přivýdělku za uskutečněné vlastní nákupy a také z nákupu osob, které budou zaregistrovány díky Vám v síti zákazníků. To se stane v případě, že si vytvoříte vlastní distribuční síť zákazníků (viz. Síť zákazníků). Podle grafického schématu zjistíte, že bonus z nákupu zboží může narůst do poměrně zajímavých částek. Toto je nabídka pro ty, kteří si vedle svého běžného měsíčního příjmu chtějí vytvořit další, tzv. pasivní příjem. Podmínkou Vašeho úspěchu bude, že začnete co nejdříve a že se zaregistrujete.


Pasivní příjem

Se společností Rozalia máte jedinečnou možnost vytvořit si svůj pasivní příjem. Jak na to? První krok je registrace na portále http://obchod.rozalia.cz. Registrace je nezávazná a pokud se rozhodnete, že nechcete v této naší nabídce pokračovat a nebudete chtít ani nakupovat, budete po uplynutí jednoho roku ze systému automaticky vyřazeni.

Po prvním nákupu se na Vašem bodovém účtu objeví první kredity z Vašeho nákupu. Tento bonus je vždy úměrný výši ceny za nakoupené zboží. Tyto nákupy jsou velmi důležité pro rozdělování bonusů, a pokud si dobře prostudujete bonusový systém, tak zjistíte, že naší prioritou je rozdělit velkou část maloobchodího rabatu z jednotlivých výrobků.


* 1.krokem je nezávazná registrace
* první kredity po prvním nákupu
* výše bonusu přímo úměrná výši nákupu

Pro vysvětlení: v kamenném obchodě nakoupí obchodník od výrobce zboží za cenu, ke které si prodejce musí připočítat svůj zisk a různé náklady jako jsou platy prodavaček, na světlo a topení, benzín, atd. Cena výrobku se tím navýší o tyto náklady cca od 30 do 50 procent. To si poctivý obchodník, aby přežil musí ponechat. Na internetu většina těchto nákladů není, a proto můžeme tyto peníze rozdělit mezi Vás – aktivní zákazníky.


Bonusový systém

Konkrétní výše Vašeho bonusu se vypočítává z maloobchodního rabatu. Bonus pobíráte z Vašich nákupů a dále z nákupů registrovaných osob , kdy k registraci těchto osob došlo Vaším přičiněním (Síť zákazníků). Velikost Vašeho přičinění je stanovena maximálně do 7 úrovně pod Vámi. Bonus ve formě kreditů získáte po zaplacení zboží. Konkrétní výši Vašeho bonusu můžete vidět v grafu.


Graf rozdělení obchodního rabatu

Tyto bonusy získává jen aktivní člen sítě zákazníků, který svoje nákupy uskutečňuje pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Za aktivního člena se považuje pouze osoba, která uskuteční na portále http://obchod.rozalia.cz alespoň jeden nákup v kalendářním roce. V opačném případě neaktivní zákazník vidí svůj kredit pouze jako neaktivní (šedá barva). Tento neaktivní kredit nebude zákazníkovi vyplacen dokud neuskuteční alespoň jeden nákup v daném kalendářním roce. Neaktivní kredity propadají společnosti Rozalia 31.12. každého kalendářního roku.


* bonus z vašeho nákupu a z nákupu registrovaných osob vaším přičiněním
* až 7 úrovní zákazníků registrovaných pod vás
* stačí jeden nákup za rok
* plně transparentní systém

Vážení zákazníci, toto pravidlo vzniklo abychom oddělili neaktivní (pasivní) zákazníky od aktivních zákazníků. Bylo by velmi nespravedlivé, pokud by se neaktivní zákazníci podíleli na rozdělování maloobchodního rabatu z nákupů aktivních zákazníků. Tím by došlo k diskriminaci aktivních zákazníků. Proto se bonus z nákupů rozděluje pouze mezi aktivní zákazníky.


Výplata kreditů

Všechny kredity, které získáte u společnosti Rozalia jsou peníze.

Převodový koeficient 1 kredit = 1 Kč.

Tyto kredity si můžete převést na Vámi zvolený bankovní účet kdykoliv po dosažení 100 kreditů. Pro vyplacení kreditu použijte tlačítko Vyplacení kreditu. Zde je nutné zadat číslo bankovního účtu, na který máme převést konkrétní částku v Kč, nebo EURO (pro SK). Dále je nutné uvést Vaše rodné číslo (kvůli daňovému úřadu). K vyplacení kreditů dojde vždy na konci kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost. Tento finanční obnos podléhá dani z příjmu podle platných zákonů o dani z příjmu. K ročnímu vyúčtování a převodu kreditů budete vyzváni emailem a to nejpozději do 19. 12. kalendářního roku. V případě, že převod kreditů nepotvrdíte, tyto budou převedeny do dalšího kalendářního roku.

V jednotlivých úrovních může být zapojeno libovolné množství osob. Systém zapojení aktivních členů je neměnný. Jedna osoba, fyzická či právnická, nemůže být ve společnosti zapsána více než jednou.


Partnerský program (Affiliate program)

Další možností tvorby sítě je partnerský program. Pokud vlastníte své vlastní webové stránky, umístěte na ně odkaz na náš e-shop ve speciálním formátu. Zákazník, který přijde na portál Rozalia z vaší webové stránky bude při registraci automaticky zařazen v síti zákazníků přímo pod Vás. Díky tomu se stává členem Vaší sítě zákazníků a Vy pobíráte bonus z jeho nákupů.


Síť zákazníků

Tento speciální formát odkazu umístěte na Vaše webové stránky a získávejte další zákazníky do své sítě zákazníků.


Jakmile se přihlásíte, uvidíte odkazy automaticky rozšířené o vaše partnerské číslo.