Rozalia - e-shop textilu, oblečení a oděvů

Pozice na webu: Domů / Spotřebitelské informace

Spotřebitelské informace

 1. Úvod
 2. Označování materiálového složení
 3. Označování údaji o údržbě textilních výrobků
 4. Značení velikostí
 5. Další údaje
 6. Reklamace

Výrobky, které na tomto portálu najdete, mají odpovídat všem zákonným ustanovením. Zde najdete informace, které vám umožní se o tom přesvědčit. Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění musí být výrobky označeny:

 • Názvem výrobku - jinak byste si ho nemohli objednat;
 • Jménem výrobce dodavatele - jinak byste si ho neměli u koho objednat;
 • Materiálovým složením - nebývá provedeno vždy správně, a proto dále najdete návod jak si ho zkontrolovat;
 • Velikostí, případně rozměry - občas potíž, protože jednotné evropské značení velikostí se teprve začíná používat;
 • Dalšími údaji - nutné pro správné používání (údržbu) výrobku. Některé z nich musí být uvedeny, ale zákonné předpisy neuvádějí, jak mají vypadat, a některé nejsou povinné.

Pro vaši lepší orientaci budeme dále uvádět to, co je povinné, a co je informace navíc, která vám má pomoci při výběru výrobku. Vzhledem k tomu, že na portálu mají být výrobky od českých dodavatelů, neměl by být problém v tom, aby všechny slovní informace na výrobku byly v českém jazyce.

Označování materiálového složení

Povinnost je dána zákonem č. 634/1992 Sb., v platném znění. Způsob označování výrobků údaji o složení materiálu stanovuje Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.. Druh materiálu musí být popsán celým českým názvem textilního materiálu, nikoliv zkratkou nebo obchodním názvem vlákna. Takže správné označení by mělo vypadat následovně:

 • 100 % vlna;
 • 100 % bavlna;
 • 45 % vlna / 55 % polyester;
 • 55 % akryl / 30 % vlna / 10 % viskóza. / 5 % hedvábí;
 • 70 % polyester / 30 % akryl;
 • 70 % bavlna / 30 % len.

V příloze č. 1 vyhlášky je uveden přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis. Na portálu musí být takto označeny všechny výrobky, ale když domů obdržíte objednané výrobky, např. dámské prádlo, punčochy apod., tak ty mohou být označeny na přebalu. I to je ve shodě s předpisy.


↑ Nahoru

Označování údaji o údržbě textilních výrobků

Povinnost je dána zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Zákon stanovuje prodejci povinnost informovat spotřebitele, neuvádí však, jakým způsobem mají být informace o údržbě předávány. Nejčastěji se používá soubor pěti znaků, který je doplňován přesnými údaji o způsobu zacházení (teplota praní, výběr bělicího prostředku, teplota žehlení, výběr rozpouštědla pro chemické čištění a způsob sušení):

Pokud se nepoužijí symboly pro údržbu a ošetřování textilií, musí prodávající splnit výše uvedenou informační povinnost jiným způsobem, např. slovním návodem na tomto portálu a samozřejmě na etiketě výrobku či příbalovém letáčku, a to opět česky.
Symboly údržby a pro ošetřování textilií jsou ochrannou známkou a její správu v ČR provádí SOTEX. Pokud byste si nebyli jisti, co který symbol znamená, najdete vysvětlení všech standardně používaných symbolů na www.sotex.cz.


↑ Nahoru

Značení velikostí

Jak je uvedeno výše, je značení velikosti nebo rozměrem povinné, ale nespecifikuje se, jak má takové označení vypadat. Na rozdíl od symbolů ošetřování se země Evropské unie ještě nedohodly na jednotném kódovacím systému. Z toho plyne potenciální nebezpečí, že výrobek s obvykle používaným dvojciferným kódováním by nemusel přesně padnout svému uživateli. Vzhledem k tomu, že na portálu je nabízeno zboží od našich dodavatelů, lze předpokládat, že značení odpovídá zvyklostem středoevropského trhu. Předpokládá se, že výrobci budou přecházet na Evropskou normu EN 13402 Označování velikostí oblečení. Existují již tři její části, které definují piktogramy s informacemi o rozměrech, které by měly být na visačkách oděvů, dále intervaly primárních a sekundárních rozměrů a písmenné kódy. Další podrobnosti najdete na www.sotex.cz. Zde uvádíme pro Evropu harmonizované značení velikostí písmennými kódy:


OznačeníVysvětlení
XXSVelmi velmi malý
XSVelmi malý
SMalý
MStřední
LVelký
XLVelmi velký
XXLVelmi velmi velký
3XLVelmi velmi velmi velký
Obvod přes prsa Písmenný kódRozsah
68-72XXS66-74
76-80XS71-82
84-88S82-90
92-96M90-98
100-104L98-106
110-116XL107-119
122-128XXL119-131
134-1403XL131-143

Tabulka - Písmenný kód u žen (Rozměry v centimetrech)
POZNÁMKA: Po obvodu přes prsa 104 cm se interval mění ze 4 cm na 6 cm.
Podle potřeby lze rozsah rozšířit pod XXS a/nebo nad 3XL.


Obvod přes prsaPísmenný kódRozsah
72-76XXS70-78
80-84XS78-86
88-92S86-94
96-100M94-102
104-108L102-110
112-116XL110-118
120-126XXL118-129
132-1383XL129-141

Tabulka - Písmenný kód u mužů (Rozměry v centimetrech)
POZNÁMKA: Po obvodu přes prsa 104 cm se interval mění ze 4 cm na 6 cm.


↑ Nahoru

Další údaje

Speciální povinnosti, které se vztahují na výrobky pro děti do tří let, ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Ty musí mimo výše uvedených požadavků na značení splňovat i hygienické požadavky vyhlášky č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška stanovuje povolené limity pro obsah volného formaldehydu, pH výluhu, stálobarevností, pro obsah aromatických aminů, pro obsah kovů a limity odolnosti vůči potu a slinám. K výrobkům pro děti na všech úrovních obchodní činnosti, mimo maloobchodního prodeje, musí být přiloženo písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené touto vyhláškou. Takže se jako spotřebitelé nedozvíte, jestli jsou zde nabízené výrobky pro děti zdravotně nezávadné.

Všechny povinnosti, které zákony a vyhláškami ukládají dodavatelům, jsou zaměřeny na bezpečnost výrobků a ochranu spotřebitele před klamavou reklamou. O kvalitu výrobků se zákony nestarají a nechávají ji na vaší dohodě s dodavatelem.

Z právního hlediska, zaplacením kupní ceny uzavřete s prodávajícím smlouvu. V Evropské unii se předpokládá (směrnice 1999/44/ES), že zboží odpovídá smlouvě, jestliže:


 1. souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti textilního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl;
 2. se hodí k účelu, který spotřebitel požadoval, o němž spotřebitel prodávajícího informoval a s nímž prodávající souhlasil;
 3. se hodí k účelům, ke kterým se textilní výrobky tohoto druhu obvykle používají;
 4. vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u tohoto druhu textilních výrobků a které může spotřebitel u nich rozumně očekávat s ohledem na reklamu nebo informace na etiketách o konkrétních vlastnostech výrobku.

Kvalita výrobku již mnohdy není určena místem prodeje nebo cenou a někdy ani značkou, protože se vyrábí v místech s minimálními náklady. Zboží ze stánků postupně přechází do kamenných obchodů. Přiměřeně kvalitní výrobky nabízené v sezónních slevách již téměř dosahují cen na stáncích. Musíte se spoléhat na vlastní zkušenosti, které ovšem mnohdy získáváte díky nepovedeným nákupům.
Proto se snažíme uvedením piktogramů a konkrétními informacemi o vlastnostech výrobků pomoci zákazníkovi při rozhodování o koupi. Je na dodavatelích, jak budou tuto obrázkovou řeč využívat. Zákony neukládají výrobci, aby označil výrobek vhodný pro děti do 3 let, ale dodatečné informace vám usnadní výběr. Pro představu Vám nabízíme některé příklady často prodávaných druhů textilních výrobků a jejich nejdůležitější užitné vlastnosti znázorněné piktogramy.


Dětské ošacení a výrobky pro děti do 3 let

U této skupiny výrobků považujeme za nejpodstatnější označení zdravotní nezávadnosti pro děti do 3 let dané vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 84/2001. Pro děti do 3 let vyhláška stanoví přísnější limitní hodnoty škodlivých látek. Piktogramem s označením zdravotní nezávadnosti se ubezpečíte o tom, že daný výrobek splňuje nařízení daná legislativou.Dětské oblečení bývá často práno, a proto je důležité, aby se výrobky po vyprání nesrážely. Vyhledáme tedy piktogramy s označením stálosti rozměrů a piktogramy s označením mechanických vlastností. Piktogram stálobarevnosti v praní nás ubezpečí, že použité barvy, zejména potisky, vydrží praní.


Osobní prádlo a plavky

Zdravotní nezávadnost je zajímavá také na výrobcích pro větší děti a dospělé, zvláště pak se to týká prádla. Na těchto výrobcích se kontroluje pouze obsah formaldehydu a jsou pro ně stanoveny mírnější limity. Kontroluje se samozřejmě také stálost vybarvení, která bývá příčinou reklamací. Piktogram s paletkou označuje celkovou stálobarevnost výrobku, zahrnující všechny zkoušky stálobarevností, podle druhu výrobku a jeho účelu použití. Nejde jen o to, aby se neměnila barva výrobku během užívání nebo při údržbě, ale také o to, aby nezapouštěly barvy.

Plavky by měly navíc vykazovat vysokou stálobarevnost v mořské i chlorované vodě a v potu při současném působení slunce. Proto doporučujeme vybrat zboží s touto sadou piktogramů.


Vrchní oděvy (obleky, kostýmy, kalhoty, sukně, pláště, saka, košile, halenky)

Vrchní oděvy tvoří nejrozsáhlejší skupinu textilních výrobků. Použití konkrétních symbolů bude především určováno účelem použití. Jiné vlastnosti budeme požadovat od obleků vhodných do zaměstnání, ze směsi vlna/polyester, jiné naopak od obleků vhodných do společnosti, vyrobených ze 100% vlny. U častěji nošených výrobků oceníme dobré mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti žmolkování nebo oděru, vzhled po praní a posuvnost nití ve švu. U velké většiny vrchních oděvů oceníme informaci o stálobarevnosti, především v praní/chemickém čištění.


Pletené svetry, oblečení z úpletů pro volný čas

Úplety mají rozsáhlé pole využití pro výrobu svetrů, triček a různých pulovrů vhodných pro volný čas a sporty. Požadované označení piktogramy u sportovních oděvů bude záležet na druhu sportovní aktivity, na použitém materiálu a technologii pletení. Z hlediska stálobarevností jasně převládá potřeba stálobarevnosti v potu, praní a na světle. Protože pleteniny mají všeobecně vyšší sráživost, bude tedy spotřebitele jistě zajímat, zda se výrobek po doporučeném praní nepřiměřeně nesrazí.


Punčochové zboží

Zdravotní nezávadnost u ponožek a punčoch je dána nejenom obsahem škodlivých látek, ale i technologií zakončení špičky, popř. zdravotního lemu. Označení piktogramem se zdravotní nezávadností, společně s piktogramy stálosti rozměrů a barev v praní a stálobarevnosti v potu, bude zajisté mnohými spotřebiteli žádané.


Vzhledem k tomu, že se objevují stále nové materiály a výrobky velmi specializovaného účelu použití, uvedlo Sdružení pro označování textilních, oděvních a kožedělných výrobků SOTEX další piktogramy. Jejich užitím je možné dále rozčlenit textilní výrobky podle toho, pro jaké aktivity je výrobek doporučen:


Společenské oděvySpolečenské oděvy
Oděvy do zaměstnáníOděvy do zaměstnání
OutdoorOutdoor
Sportovní oděvySportovní oděvy
Oděvy pro volný časOděvy pro volný čas

Pomocí piktogramů je možné sdělit informace i v podrobnějším členění, např. v poslední době populárních sportovních aktivit:


CyklistikaCyklistika
FitnessFitness
Míčove sportyMíčove sporty
Raketové sportyRaketové sporty
Street sportyStreet sporty
Zimní sportyZimní sporty

Podrobnosti najdete na www.sotex.cz.


↑ Nahoru

Reklamace

Pokud by se přece jen stalo, že nebudete s výrobkem spokojeni a dodavatel nebude ochoten vyřešit stížnost k vaší spokojenosti, obraťte se na Textilní zkušební ústav v Brně, info@tzu.cz. TZÚ je soudně znalecký ústav, registrovaný Ministerstvem spravedlnosti, a má k dispozici širokou škálu prostředků, jak zjistit, v čem je u daného výrobku problém. Další informace o textilu a módě najdete také na www.tzu.cz.


↑ Nahoru